Program diabetes je určen pro pacienty s vysokým rizikem vzniku diabetu, tj. s diagnózou prediabetes, a pro pacienty, kteří již diabetes 2. typu mají. Ke spolupráci jsme si vybrali jako partnera společnost eVito.

eVito je unikátní online portál selfmonitoringu (pacient si zde do svého účtu může propojit glukometr, tlakoměr, monitor pohybu a tepu a chytrou váhu a systém mu veškerá data sleduje a vyhodnocuje v souvislostech), edukace  a dohledového centra pro lékaře i pacienta. Upozorňuje např., že pacient nebyl na plánovaném vyšetření, edukuje ho v tom, jak se má o sebe starat, jaké zdravotní parametry a jak často si sledovat, poradí s nastavením jídelníčku a vede pacienta k převzetí vlastní zodpovědnosti za své zdraví.

Propojená péče znamená, že ve zdravotní péči o chronicky nemocného poskytujeme nadstandardní přístup ošetřujícího lékaře a dalších odborníků ve vzájemné spolupráci (praktický lékař, specialisté, eVito, nutriční terapeut). Propojujeme tak koordinovaně veškeré úsilí v péči o pacienta.

Výhody programu pro lékaře tedy jsou:

  • Pomoc s řízením a koordinací celkové péče o chronického pacienta
  • Pomáhá s edukací pacientů
  • Vede pacienty k selfmonitoringu a odpovědnosti za vlastní zdraví

Pacient zase získává komplexní a monitorovanou péči a jistotu, že v jeho léčbě není nic opomenuto. Má neomezený přístup k odborným informacím, poradenství při dodržování režimových opatření a při selfmonitoringu s možností využití moderních technologií.

Koncept propojené péče v EUC

Další informace na www.evito.cz a www.euc.cz/o-nas/newsletter-clanky/euc-spousti-system-rizene-pece-o-diabetiky