Přečtěte si pár příběhů a ozvěte se nám. Budeme rádi.

MUDr. Jan Riegl
V tom všem Vám umíme vyjít vstříc
MUDr. Holendová
K atestaci praktika prakticky
Alžběta Marečková

Výhody práce v EUC

Ambulantní péče sama o sobě poskytuje lékařům mnohem více volného času než práce v nemocnici. Navíc vycházíme lékařům maximálně vstříc v rozložení jejich pracovní doby. Prakticky nic není nemožné. Různé formy zkrácených či různě nastavených úvazků jsou samozřejmostí. Řekněte nám, co potřebujete a určitě se domluvíme. Budete spokojení nejen s pracovní dobou, ale i s finančními podmínkami.

EUC je moderní zdravotnická společnost s velkými ambicemi. Inspirujeme se nejmodernějšími světovými trendy. Naše služby jsou založené nejen na dobré medicíně, ale také na kvalitní komunikaci s pacientem a dobré organizaci péče.Velkou pozornost také věnujeme zavádění on-line služeb a digitalizaci zdravotní péče.

Respektujeme autonomii našich lékařů. Snažíme se jim také ulehčit administrativní zátěž. Jsme přesvědčeni, že lékař má léčit.
 

Monika Králová
U nás je sestra taky máma

Volné pozice

 


Zaujali jsme Vás? Pošlete nám své kontaktní údaje a my se Vám ozveme.

Maximální velikost souboru je 5 MB.
Souhlasím s
podmínkami

Uchazeč (kandidát) o zaměstnání v souladu s ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) výslovně souhlasí s tím, aby společnost EUC a.s., IČ: 267 30 413, se sídlem Na Pankráci 1690/125, Praha 4, PSČ: 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7918, popřípadě některá obchodní společnost patřící do zdravotnického holdingu EUC provozující zdravotnické zařízení, tj. obchodní společnost alespoň z částí vlastněná uvedenou společností EUC a.s. (dále společnost EUC a.s. a její dceřiná společnost splňující uvedené podmínky jen „správce osobních údajů“), pro účely jeho vedení v databázi uchazečů (kandidátu) o zaměstnání, shromažďoval, uchovával a zpracovával osobní údaje, k jejichž poskytnutí došlo v souvislosti s jeho registrací v uvedené databázi, a to v rozsahu uvedení příslušných osobních údajů v registračním formuláři. Takovými osobními údaji zahrnutými pod tento uchazečův (kandidátův) souhlas bude výlučně jeho jméno, příjmení, místo bydliště, telefonní číslo a emailová adresa. Správce osobních údajů se zavazuje, že získané údaje uchazeče (kandidáta) neposkytne třetím osobám ani je nepoužije k jiným personalistickým účelům.

Tento uchazečův (kandidátův) dobrovolný souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán společně s výmazem z databáze uchazečů (kandidátu) o zaměstnání. Podrobné a aktuální informace o všech správcích osobních údajů, kteří mají přístup k osobním údajům uchazeče (kandidáta) z důvodu dosažení výše uvedeného účelů zpracování, jsou na vyžádání k dispozici na emailové adrese: sekretariat@euc.cz. Po dobu vedení v databázi uchazečů (kandidátu) o zaměstnání u správce osobních údajů má uchazeč (kandidát) právo přístupu k jeho osobním údajům dle ustanovení § 12 ZOOÚ a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ (tj. právo žádat příslušného správce osobních údajů o vysvětlení, právo žádat o odstranění závadného stavu, právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů).

zpracování osobních údajů

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná

 


Dáváte přednost osobnímu kontaktu? Ozvěte se nám. Můžeme si popovídat třeba u kávy.

Kontakt

e-mail: kariera@euc.cz

telefon: 800 400 100