Job Description:

 • projektový manažer je zodpovědný za řízení strategických implementačních projektů ve skupině

 • je součástí oddělení business development

 • koordinuje činnosti zástupců více oddělení v organizaci

       Je zodpovědný za:

 • úspěšnou realizaci projektů dle harmonogramu

 • vytvoření projektového plánu, plánování zdrojů, nákladů a výnosů projektu

 • řízení a koordinaci projektových týmů

 • řízení a koordinaci dodavatelů projektu

 • řízení rozsahu, času, rizik a nákladů projektu

 • kvalitu výstupů projektu a projektový reporting

 • propagaci a rozvoj projektového řízení a metodiky v rámci organizace

Profil:

zkušenost s řízením strategických projektů většího rozsahu, schopnost přetvořit business iniciativu do organizovaného projektu, řídit projekt v daných parametrech, včasné předvídání a mitigace potenciálních rizik a řízení očekávání stakeholderů projektu. Komunikativní, samostatný, analytický, schopný výborně organizovat svou práci i práci celého týmu.
 

Požadavky:

 • alespoň 3 roky zkušeností z pozice Projektového manažera

 • zkušenosti s většími implementačními projekty v oblasti provozu, zákaznického servisu či product developmentu

 • znalost alespoň jedné projektové metodiky (PMBOK, PRINCE2, IPMA, aj)

 • ochota cestovat v rámci ČR