Naši zaměstnanci se mohou v tomto oboru specializovat a poskytovat tak nejvyšší odbornou péči. Poskytujeme komplexní mamodiagnostické služby pro všechny ženy s uplatněním zásady personalizované medicíny. Jsme partnerem pro zaměstnavatele, kterým nabízíme poradenskou a osvětovou činnost v prevenci rakoviny prsu. Pro spolupracující zdravotníky především z řad primární péče poskytujeme, vedle té nejvyšší péče o jejich pacientky, další služby a výhody.

Naše mamocentra najdete na 11 místech České republiky

EUC Klinika Brno
EUC Klinika České Budějovice (Matice školské a Senovážné náměstí)
EUC Klinika Kladno
EUC Klinika Liberec
EUC Klinika Olomouc
EUC Klinika Ústí nad Labem
Mamocentrum Bílina
Nemocnice Atlas ve Zlíně 
Mamodiagnostické centrum Pardubice
Mamologie s.r.o. - Pardubice
MephaCentrum, a.s. - Ostrava

Komplexní služby

Mamocentra poskytují komplexní služby v prevenci rakoviny prsu: provádění vyšetření, informační a vzdělávací činnosti a poradnu pro klientky, případné operační řešení včetně plastických operací v Nemocnici Atlas.

Cíl

Cílem je poskytnout osvětu v prevenci rakoviny prsu - přesvědčit ženy, aby převzaly iniciativu nad svým zdravím, aby každá žena za svá prsa bojovala tou nejúčinnější metodou - prevencí. Důležité je zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stádiu a tím zvýšit kvalitu života pacientek.

Pro koho jsou určené

Mamocentra jsou určena ženám a dívkám všech věkových kategorií, které dbají o prevenci rakoviny prsu či přicházejí s konkrétním problémem s prsy. Ženám nad 45 let je mamografické vyšetření poskytnuto zdarma (hrazeno z prostředků zdravotních pojišťoven) jednou za dva roky na doporučení praktického lékaře či gynekologa (je potřeba žádanka k vyšetření).

Služby

 • Mamografické vyšetření - je základní metodou vyšetření prsu za účelem včasné diagnostiky nádorových onemocnění prsu. Mamograf ukáže zhoubný nádor již tehdy, nemá-li žena žádné potíže a nic podezřelého si v prsech nehmatá. V některých případech je doplněno vyšetření ultrazvukem.
 • Ultrazvukové (sonografické) vyšetření - je další metodou vyšetření prsu, poskytuje jiné informace než mamografické vyšetření, nemůže nahradit vyšetření mamografem, může ho však významně doplnit. Hodí se zejména pro šetrné vyšetřování prsů mladých žen, těhotných nebo kojících maminek. I v ultrazvuku je možné nalézt malá a nehmatná podezřelá ložiska, která vedou k včasnému záchytu.
 • Duktografické vyšetření patří mezi rentgenová vyšetření prsou. Provádí se u žen, které mají patologickou sekreci z prsní žlázy. Tedy krvavě nebo nahnědle zbarvený sekret vytékající obvykle z jednoho póru na bradavce. Tato sekrece může být způsobená velmi malým tumorem, velikosti jen několik milimetrů, který je lokalizován přímo v mlékovodu a lze jej zobrazit pouze duktografickým vyšetřením. Čirá nebo mléčně zbarvená sekrece z více pórů na bradavce bývá podmíněna hormonálně a není důvodem k provedení duktografie. Před výkonem není nezbytná příprava pacientky. Vyšetření se neprovádí u pacientek alergických na preparáty obsahující jód.
 • Miniinvazivní intervenční techniky - core cut biopsie (CCB); tenkojehlová aspirační biopsie (FNAB); vakuová biopsie – mamotomie je velmi specifický odběr tkáně za přispění vakua pod kontrolou ultrazvuku (UVAB) či mamografu (SVAB). Toto vyšetření je prováděno jen na několika pracovištích v ČR. Pracoviště v Ústecké poliklinice mezi ně právem patří. Vyšetření provádí pro širokou spádovou oblast. Jako jediné pracoviště v ČR nabízí v indikovaných případech i ambulantní léčbu nezhoubných ložisek v prsu s minimální až žádnou jizvou; lokalizace podezřelých ložisek pomocí carbo adsorbens, lokalizačních drátků či klipů
 • Magnetická rezonance prsů
 • On-line komunikace - objednání po internetu pomocí webového formuláře či e-mailu a odkaz na on-line poradnu na webu www.mamo.cz

Výhody naší péče

 • Špičkové moderní vybavení pracovišť
  - digitální mamografické přístroje (Philips, Hologic, Planmed, Siemens)
  - ultrazvukové přístroje v HD rozlišení (top modely Toshiba Aplio)
  - přístroje pro vakuovou biopsii (EnCor ENSPIRE Breast Biopsy System - BARD)
 • teleradiologie - sdílení obrazové dokumentace s možností vzdálené konzultace mezi ostatními centry v rámci elektronické sítě „e-PAC
 • komplexní personalizovaná diagnostika a léčba
  - kombinace několika vyšetřovacích metod na jednom pracovišti
  - všechna potřebná vyšetření ke stanovení diagnosy v jeden den – nález dostává pacientka „do ruky“
  - při pozitivním nálezu následuje odborné konzilium (radiolog, chirurg, onkolog), v rámci tzv. mamární komise, ke stanovení nejvhodnějšího léčebného postupu
 • vysoká odbornost lékařů
 • krátká čekací doba na vyšetření
 • kombinace mamografie a denzitometrie 
  - skloubení mamografické prevence s prevencí osteoporózy

Přínosy pro pacienty

 • Prevence rakoviny prsu - včasná diagnostika nádorových onemocnění prsu asymptomatických žen - tedy tehdy, nemá-li žena žádné potíže a nic podezřelého si v prsech nehmatá
 • Zkvalitnění života pacientek při včasné diagnostice onemocnění
  - použití méně invazivních metod léčení
  - vysoká šance na úplné uzdravení

On-line komunikace 

Objednání po internetu pomocí webového formuláře