Co je chřipka?

Chřipka je vysoce nakažlivé infekční onemocnění, které se může projevit vysokou prudce nastupující horečkou se zimnicí a třesavkou, únavou, suchým kašlem, rýmou, bolestí hlavy, bolestí kloubů a svalů a nechutenstvím. Jde tedy o víc než o těžké nachlazení. Mnoho postižených nedokáže během onemocnění pokračovat v běžných aktivitách a únava trvá 2–3 týdny. Chřipka se šíří nejen kýcháním či kašlem, ale také dotykem. Můžete ji dokonce chytit tak, že se dotknete kliky u dveří, které se před vámi dotkl někdo nakažený chřipkou. U některých jedinců vede chřipka k rozvoji vážných komplikací, což se týká i zcela zdravých osob. V celosvětovém měřítku je chřipka každoročně zodpovědná až za 500 000 úmrtí.

Proč je chřipka při diabetu závažnější?

Diabetes mění hladiny cukru v krvi, což ovlivňuje imunitní systém a zvyšuje náchylnost k infekcím včetně chřipky.  Správná životospráva bývá během chřipky významně narušena a to má bezprostřední vliv na kontrolu glykémie. Pacient s diabetem je v obtížné situaci, kdy diabetes zvyšuje riziko onemocnění chřipkou a zároveň chřipka může zhoršit jeho diabetes. Zhoršení zdravotního stavu může být tak závažné, že si vyžádá akutní hospitalizaci. Tomuto riziku lze předejít včasným očkováním.

Proč je chřipka závažnější u lidí s onemocněním srdce?

Při kardiovaskulárních onemocněních neobíhá krev v těle správně. Špatné proudění a městnání krve v cévách může způsobit, že část tekutin je vytlačena mimo cévní řečiště a dojde k jejich hromadění v nohách a břiše a městnání v plicích. Více tekutiny v plicích ztěžuje odstraňování viru chřipky a boj s onemocněním není stejně účinný jako u zdravých lidí. Lidé s onemocněním srdce jsou vystaveni vyššímu riziku závažných infekcí, jako je například zápal plic (pneumonie). Během několika týdnů po chřipce je riziko infarktu dvojnásobné až trojnásobné.

Jak se mohu chránit proti chřipce?

Proti chřipce se můžete účinně chránit očkováním, a to co nejdříve, jakmile je v daném roce k dispozici. Tvorba protilátek v organismu trvá až dva týdny. Vzhledem k tomu, že virus chřipky se může každým rokem měnit, doporučuje se každoroční očkování. Složení vakcíny se každý rok mění v souladu s chřipkovými kmeny, které se pro danou sezonu předpokládají. Očkování je možné po celou dobu výskytu chřipky. Důležité a výrazně doporučované je očkování rodinných příslušníků a všech, kteří se starají o pacienty s diabetem nebo onemocněním srdce.

Jak působí vakcína?

Vakcína obsahuje usmrcené (inaktivované) formy viru, které nemohou způsobit chřipku, ale aktivují imunitní systém pro boj s živým virem chřipky. Po očkování si vaše tělo vyrobí protilátky proti viru chřipky. Při následném setkání s živým chřipkovým virem spustí imunitní systém rychlou obrannou reakci, která virus zneškodní.
Pokud trpíte závažnou alergií na vejce nebo jiné látky, měli byste předem upozornit svého lékaře. Vakcína proti chřipce obsahuje malé množství vaječné bílkoviny, která by mohla způsobit alergickou reakci. Domluvte si termín očkování se svým lékařem. Můžete si u něj zjistit i další informace o chřipce a očkování. Neváhejte ho kontaktovat co nejdříve.

Vakcína Vaxigrip Tetra

  • Obsahuje 4 kmeny, poskytuje tak širší spektrum ochrany před chřipkou
  • Chrání vás i členy vaší rodiny již od věku 3 let proti většímu počtu cirkulujících virů
  • Těží z 60leté zkušenosti společnosti Sanofi Pasteur na poli vakcín proti chřipce

Vaxigrip Tetra je lék k injekčnímu podání do svalu nebo pod kůži. Výdej je vázán na lékařský předpis, vyzvednou si ji můžete ve všech EUC Lékárnách. Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen k prevenci chřipky u dospělých a dětí od 3 let v souladu s oficiálním doporučením. Žádná vakcína nemusí plně ochránit všechny očkované osoby. Hrazeno z veřejného zdravotního pojištení ve znění zákona 48/1997 Sb. Vakcinační akce č.j.: MZDR 70701/2015-3/OVZ.

Objednejte se k lékaři ještě dnes!