Operační léčba křečových žil prodělala za posledních několik desetiletí velký rozvoj. Původně se jednalo o klasickou operační techniku, při které jsou poškozené žíly zcela chirurgicky odstraněny z končetiny. Tato klasická operace sice vede k vyřešení problému, ale jedná se o výkon bolestivý, prováděný proto v celkové anestezii a doprovázený následnou dlouhou rekonvalescencí trvající většinou 4–6 týdnů. Proto byly počátkem 21. století zavedeny nové, šetrnější postupy využívající k řešení varixů tepelné techniky – laser nebo RFA (radiofrekvence), pomocí kterých se poškozené žíly vlastně jen zataví, ale ponechají se v končetině. Samotný výkon vyžaduje také anestezii pro vysokou teplotu při operaci, ale rekonvalescence po takové operaci je daleko rychlejší a pro pacienta příjemnější. Prakticky je do týdne schopen návratu do běžného režimu a bandáže nosí většinou jen dva týdny. Současná medicína ale pokročila ještě o kus dál a do léčby varixů přinesla techniku, která je prakticky bezbolestná a lze ji provádět zcela bez anestezie. Jedná se o metodu ClariVein (MOCA), tedy o mechanochemickou ablaci žilního kmene, která byla v roce 2010 schválena americkým úřadem FDA jako metoda volby pro řešení kmenových varixů.

Jde o techniku, při které je do poškozené žíly zaveden speciální katetr, pomocí kterého je následně žíla mechanicky a chemicky ošetřena, a dochází tak k jejímu uzavření podobně jako u tepelné techniky, ale s tím rozdílem, že při této metodě ClariVein není potřeba vysoká teplota, a proto je výkon prakticky bezbolestný. Standardně je prováděn zcela bez anestezie i bez předoperačního vyšetření a není potřeba ani jakákoliv jiná specifická příprava na zákrok. Zkušenosti s metodou jsou velmi dobré a také ohlasy pacientů jsou příznivé.

Další prezentaci techniky ClariVein proběhla v červnu letošního roku na mezinárodním Angiologickém sympoziu v Lednici. Jedním z hlavních témat sympozia byla léčba křečových žil se zaměřením na nové metody v této oblasti. Druhý den sympozia byl z velké části věnován právě jednotlivým operačním technikám. Velkou výhodou ClariVeinu je nenáročnost, a to jak z hlediska technického vybavení, tak z hlediska pacienta. Zákrok se provádí z jednoho vpichu do poškozené žíly. Metoda je miniinvazivní a neklade ani zvláštní nároky na zázemí ordinace. Proto bylo možné předvést techniku ClariVein na sympoziu netradičně v rámci workshopů, a to naživo zákrokem provedeným přímo v prezentačním sále lednického zámku, což bylo pro mnohé účastníky velké překvapení. Pacientka, která přijela k výkonu na sympoziu z Prešova, oslovila operační tým na základě informací na internetu. Zákrok byl proveden po předchozí domluvě a po konzultaci v ambulanci.

Provedená operace proběhla za hojné účasti lékařů z řad angiologů i cévních chirurgů. Následovala bohatá diskuse s velkým pozitivním ohlasem na formu prezentace, při které bylo možno přímo předvést nenáročnost zákroku pro pacientku. Žena s auditoriem při výkonu komunikovala a odpovídala na dotazy zejména ohledně svých osobních pocitů při operaci. Šetrnost operace si pak pacientka potvrdila následnou procházkou po zámeckém parku i další den před odjezdem strávila v Lednicko-valtickém areálu. Prezentace pomohla uvést na pravou míru i některé chybné informace a zkreslené představy o této metodě a potvrdila její vedoucí pozici v rámci šetrných operačních technik křečových žil.

Techniku ClariVein v EUC provádí:
EUC Nemocnice Frýdlant