„Informovanost žen i mužů v problematice samovyšetření je pro nás zásadní a je nám i blízký způsob, jakým Loono oslovuje mladé lidi a pomáhá jim učit se, že péče o zdraví se vyplácí. Proto jsme hrdým patronem kampaně #prsakoule a věříme, že se nám společně podaří proškolit mnoho dalších lidí,“ vysvětluje zapojení EUC do osvětových aktivit Aziz Jahić, marketingový ředitel EUC.

Workshopy #prsakoule ve spolupráci s EUC Ve městech, v nichž má EUC svá zařízení, se letos uskuteční celá řada workshopů, kde se budou moci zájemci nechat za účasti EUC odborníků proškolit zkušeným týmem Loono a naučit se, jak správně a pravidelně vyšetřovat prsa a varlata. Návštěvníci workshopu se dozvědí, jak včas rozpoznat rakovinu prsu, varlete a dalších orgánů, kde a jak probíhají preventivní kontroly a kam zajít, pokud na svém těle něco neobvyklého objeví. Zároveň budou mít příležitost vyzkoušet si nahmatat bulky na modelech prsů a varlat, a správně se
tak naučit techniku jejich samovyšetřování. EUC návštěvnicím workshopů poskytne slevové poukázky v hodnotě 100 Kč na vyšetření v mamocentru.

Loono zastřešuje sedm desítek mladých mediků, lékařů a nadšenců, kteří se věnují především prevenci rakoviny prsu, varlat v kampani #prsakoule a nejnověji i prevenci zdravého srdce  #zijessrdcem. Nejen ve školách a firmách pořádají pravidelné workshopy, přednášky a diskuze. Loono má své týmy v Praze, Plzni, Brně i Hradci Králové.

Další informace o probíhajících workshopech naleznete na www.eucmamocentrum.cz