Konkrétní změny a plány:

Klinika na Opatovské prošla v minulých letech komplexní rekonstrukcí. V nejbližších dnech bude zprovozněna lávka u hlavního vchodu. Vznikne zde zázemí pro e-shop a rezervaci léčivých přípravků. 

Klinika Malešice projde do konce roku 2020 kompletní rekonstrukcí. 

Na klinice v Šustově proběhla v letošním roce digitalizace radiodiagnostického (RDG) pracoviště, které zrychlí provoz a zkrátí čekací doby pacientů na radiologická vyšetření. Původní prostory RDG budou revitalizovány na moderní ordinace. Rekonstrukcí projde i recepce a připravují se změny v organizaci péče. 

Klinika Kartouzská dostane novou fasádu a rekonstrukcí projde fyzioterapie. Proběhne také digitalizace na RDG pracovišti a plánuje se investice do nového ultrazvukového přístroje.