Při diagnostice rakoviny prostaty se standardně používá tzv. PSA (Prostate Specific Antigen). Vyšší hladina PSA je spojena s vyšším rizikem karcinomu prostaty. Testování PSA sice výrazně zlepšilo záchyt onemocnění, ale nepřesnost metody přináší i svá rizika. 

Hladina PSA 4,0 ng/ml je spojena s 25% rizikem karcinomu, hladina 10 ng/ml již představuje riziko větší než 50 %. Na druhou stranu i minimální hodnoty PSA nevylučují přítomnost karcinomu. Pro stanovení diagnózy karcinomu prostaty je v každém případě nezbytné provedení biopsie prostaty a histologické vyšetření. 

Nepřesnost metody PSA na jedné straně znamená, že u některých pacientů není onemocnění zachyceno včas a na druhé straně se provádí řada zbytečných biopsií, které jsou nejen nepříjemné, ale přinášejí i svá rizika. Některé studie uvádějí, že až polovina pacientů, kteří podstoupí biopsii na základě zvýšeného PSA, vykazuje negativní výsledky, a to i opakovaně. Proto se hledají další možnosti preciznější diagnostiky. A právě stanovení tzv. PHI indexu dokáže diagnostiku rakoviny prostaty zpřesnit. Vyšetření se provádí z krve a kombinuje tři testy, z jejichž výsledků se vypočítává finální skóre. V EUC vyšetření provádí laboratoř EUC Kliniky Plzeň.