Jak telekonzultace fungují

Služba je nabízena prostřednictvím klientské linky EUC Premium, kterou obsluhují speciálně vyškolené zdravotní sestry a seniorní operátoři. Ti možnost vzdálené konzultace po telefonu nabízejí klien­tovi, který kontaktuje klientskou linku s přáním se objednat k lékaři. Pokud se jedná např. o počínající nachlazení bez akutních příznaků, operátor klientské linky nabízí nejprve možnost konzultace s lékařem po telefonu. V případě, že má klient o tuto službu zájem, je rezervován konkrétní termín, kdy se s ním lékař spojí. Po telefonu následně lékař s pacien­tem konzultuje daný zdravotní problém a domlouvá se s ním na nastavení co nejlepšího a nejefektivnějšího léčebného plánu. Výsledkem takové konzultace může být požadavek lékaře na zajištění termínu vyšetření v ordinaci ještě ten samý, případně následující pracovní den, anebo doporučení vyčkat např. dva dny, zda se zdravotní stav při dodržení doporučení lékaře zlepší. Telefonická konzultace s lékařem je nabízena i v řadě dalších případů. Může se jednat například o vysvětlení a zhodnocení výsledků laboratorních a jiných vyšetření, konzultaci zdravotního stavu pro vystavení žádanky na specializované vyšetření, anebo konzultaci zdravotních obtíží spojených s průjmy, infekcí močových cest, bolestmi kloubů či zad. Vzdáleně konzultujeme i problémy v oblasti alergologie a dermatologie (s případným zasláním fotodokumentace postiženého místa) a s blížícím se jarním a letním obdobím očekáváme nárůst pacientů s obavami či obtížemi po kousnutí klíštětem.

Co přinášíme nového

Možnost telefonické konzultace klinika EUC Premium nabízela svým klientům již dříve. Telekonzultace v rámci projektu Virtuální klinika však přináší několik změn. Lékař má vyhrazený konkrétní čas na takto rezervované konzultace včetně přípravné „pětiminutovky“ na seznámení se s pacientovou zdravotní dokumentací, jedná-li se o klienta, který k lékaři běžně nedochází. Dále je prostřednictvím našeho vyškoleného personálu zajištěna i bezpečnostní identifikace klienta objednaného na telekonzultaci a v neposlední řadě je služba nově nabízena jako alternativní možnost k vyšetření v ordinaci, kdy si klient sám vybírá, kterou z variant preferuje. Toto, společně s telefonickým ověřováním zdravotního stavu klienta dva dny po absolvované telekonzultaci operátorem či zdravotní sestrou, je největší rozdíl oproti dosavadní praxi, protože až do spuštění projektu bylo telefonické kontaktování pacienta lékařem zajištěno pouze těm klientům, kteří si o tuto službu sami řekli. Předpokládáme, že touto změnou část pacientů, kteří by jinak museli osobně přijít do ordinace, může svůj požadavek či problém vyřešit bez cestování na kliniku z práce či domova.
Od projektu, který je zatím v pilotním provozu a jehož výstupy si za pár měsíců vyhodnotíme, si slibujeme hlavně to, že klientům prémiových klinik nabídneme dobře zorganizovanou a komfortní službu, kterou budou vnímat jako cenný nadstandardní produkt. Služby v oblasti telemedicíny vnímáme zároveň jako dobrou příležitost, jak umožnit lékařům a lékařkám konzultovat i z domova a v časech, které jim vyhovují.

Co v tomto roce ještě chceme zvládnout

Službu telekonzultací v rámci Virtuální kliniky zatím nabízíme pro česky hovořící klienty, rozšíření i na angličtinu, případně jiné světové jazyky, však s ohledem na klientské spektrum klinik a díky výborně jazykově vybaveným lékařům plánujeme spustit co nevidět. Službu telefonických konzultací chceme doplnit vzdálenými písemnými konzultacemi, které mohou být zajímavou alternativou pro klienty, kteří preferují vše vyřešit jednoduše on-line bez nutnosti někam telefonovat.

Projektový tým Virtuální kliniky

Projekt Virtuální klinika je jedním ze šesti strategických projektů, které byly v loňském roce prezentovány předsedou představenstva EUC Václavem Vachtou (o vizi jste si mohli přečíst v podzimním čísle PULSu, 2017). Projekt, jehož sponzorem je Jan Blaško, vede v rámci Business Development týmu Jana Běhounka Tereza Janda Cingrošová. Důležitými členy týmu Virtuální kliniky jsou za EUC Premium zdravotní ředitelka Miroslava Chudá, vedoucí klientské linky Barbora Jelínková a COO Martin Hanek. Odborným garantem projektu je Vladimír Marek, který působí jako praktický lékař pro dospělé v brněnské klinice EUC Premium, přednáší všeobecné praktické lékařství na LF MU Brno, je krajským konzultantem SVL ČLS JEP pro Jihomoravský kraj a podílel se na řadě klinických studií, doporučených postupech pro PL a odborných článcích.