Přílohy

Prospekt pro dluhopisy EUC a.s.

Konsolidovaná výroční zpráva 2015

IFRS Zpráva nezávislého auditora 2016

Fixovaná úroková sazba vydaných dluhopisů EUC a.s.