Např. přednáška Jana Hůlka z EUC se týkala chronických nemocí. MUDr. Jana Vyskočilová z EUC Kliniky Plzeň představila spánkovou laboratoř. Press kity k oběma tématům naleznete v příloze. 

V polovině programu nastala slavnostní chvíle, předání Ceny profesora MUDr. Františka Kölbela za mimořádný přínos v oblasti zdravotnictví EUC. Byli představeni nominovaní pracovníci zdravotnických zařízení EUC a vyhlášen vítěz - MUDr. Bohumil Dudešek z nemocnice Atlas ve Zlíně. Předání ceny se zúčastnila paní Kölbelová, manželka pana profesora a syn František Kölbel mladší. Vítězi gratulujeme!