Laická veřejnost často mylně zaměňuje chřipku s virovou infekcí horních cest dýchacích, kterou lze za 3 dny vyležet. „V naší zemi je tato představa zakořeněná a nebezpečí chřipky se tak v populaci zlehčuje. To je velká chyba, její příznaky jsou nezaměnitelné. Nemoc začíná náhle a prudce celkovými projevy – zimnicí, vysokou horečkou, bolestmi kloubů, hlavy, celého těla a zvracením. Potíže jsou tak výrazné, že mnoho lidí může zkolabovat. Kašel se dostaví mnohem později, nemusí se však vyskytnout vůbec. Rýma pro chřipku není vůbec typická,“ říká MUDr. Martina Spaziererová, praktická lékařka pro děti a dorost z EUC Kliniky Kladno.

Možnosti léčby chřipky jsou spíše podpůrné a ne příliš účinné. Optimální je tedy vhodná prevence. „Máme dvě možnosti, a sice opatření směřující k omezení šíření viru (správná hygiena, omezení kontaktů) a sezonní chřipkovou vakcinaci. Očkování je jedinou spolehlivou ochranou, která zároveň brání šíření nemoci,“ vysvětluje MUDr. Martina Spaziererová z EUC Kliniky Kladno.

Jedinou účinnou prevencí je očkování

Od roku 2017 je dostupná nová čtyřvalentní vakcína, která je účinná proti 4 kmenům chřipkového viru. Představuje tedy lepší ochranu než dřívější třívalentní vakcína a doporučuje ji Světová zdravotnická organizace.

Nejvhodnější čas na očkování je před začátkem chřipkové sezóny, aby se stihly vytvořit protilátky – tedy na podzim. „U nás je chřipková epidemie od ledna do března s vrcholem v únoru. Ideální doba vakcinace je tedy v období od října do listopadu. Pokud i přes očkování dojde k onemocnění, je průběh vždy mírnější a bez komplikací. Nová čtyřvalentní vakcína není drahá, cena se pohybuje v rozmezí 200–250 Kč, starším a rizikovým lidem na ni navíc přispívá pojišťovna,“ uzavírá MUDr. Martina Spaziererová.

Proč je chřipka při diabetu závažnější?

Diabetes mění hladiny cukru v krvi, což ovlivňuje imunitní systém a zvyšuje náchylnost k infekcím včetně chřipky. Správná životospráva bývá během chřipky významně narušena a to má bezprostřední vliv na kontrolu glykémie. Pacient s diabetem je v obtížné situaci, kdy diabetes zvyšuje riziko onemocnění chřipkou a zároveň chřipka může zhoršit jeho diabetes. Zhoršení zdravotního stavu může být tak závažné, že si vyžádá akutní hospitalizaci. Tomuto riziku lze předejít včasným očkováním.

Proč je chřipka závažnější u lidí s onemocněním srdce?

Při kardiovaskulárních onemocněních neobíhá krev v těle správně. Špatné proudění a městnání krve v cévách může způsobit, že část tekutin je vytlačena mimo cévní řečiště a dojde k jejich hromadění v nohách a břiše a městnání v plicích. Více tekutiny v plicích ztěžuje odstraňování viru chřipky a boj s onemocněním není stejně účinný jako u zdravých lidí. Lidé s onemocněním srdce jsou vystaveni vyššímu riziku závažných infekcí, jako je například zápal plic (pneumonie). Během několika týdnů po chřipce je riziko infarktu dvojnásobné až trojnásobné.