EUC, vlastník Nemocnice Frýdlant s.r.o., a Město Frýdlant, vlastník objektu nemocnice, několikrát vyjádřili shodu na zachování této nemocnice.

EUC jako soukromý subjekt, jednající s péčí řádného hospodáře, poukazuje ve Frýdlantu na zákonitý trend českého zdravotnictví – v malých nemocnicích je z ekonomického hlediska nemožné kvalitně poskytovat široké spektrum lůžkové péče.

EUC zde nepropouštělo a nepropouští své zaměstnance. Naopak pociťuje nedostatek dobrých lékařů, což je celorepublikový problém. 

Geneze:

Společnost EUC (tehdy Euroclinicum) koupila Nemocnici Frýdlant s.r.o. v roce 2013 s cílem začlenit ji do své ucelené sítě zdravotnických zařízení a zajistit jí financování a rozvoj.

K 1. září 2015 se rozhodla v rámci interního oddělení převést lůžka akutní péče na péči následnou ošetřovatelskou. Vedla ji k tomu analýza reálných potřeb obyvatel regionu a kapacit nemocnice. S Krajskou nemocnicí Liberec se dohodla, že v případech, kdy bude konkrétní léčba vyžadovat akutní péči, s ní bude Nemocnice Frýdlant spolupracovat.  

Zdeněk Kubr, jednatel Nemocnice Frýdlant, s.r.o. a člen představenstva EUC. : „Je výhodnější pro pacienty, nemocnice a celý systém zdravotnictví, když budou pacienti směřováni za akutní péčí do centralizovaných k tomu uzpůsobených pracovišť. Takovou neměla být, není a nechce být  Nemocnice Frýdlant. Z Nemocnice Frýdlant chceme vytvořit kliniku s plánovanými operacemi na špičkové úrovni pro všechny občany nejen z regionu Frýdlantska.“

EUC je připravena se s městem Frýdlant dohodnout na dlouhodobé spolupráci, s čímž souvisí nová nájemní smlouva. Trvá její zájem i nadále poskytovat v Nemocnici Frýdlant kvalitní péči.

EUC poslala zastupitelstvu Města Frýdlant dopis s nabídkou rozsahu péče. Poskytne jej zájemcům, kteří o něj požádají na emailu: media@euc.cz.

Poznámka pro editory:
EUC, dříve Euroclinicum, je soukromá síť zdravotnických zařízení. S obratem 1,9 miliard Kč a každoročním rozšiřováním do dalších krajů ČR patří k největším nestátním poskytovatelům zejména ambulantní péče v ČR.  Od roku 2011 je jejím vlastníkem Tuffieh Funds SICAV plc, regulovaný maltským finančním regulátorem v rámci jednotné legislativy EU.