Pro klienty těchto poliklinik se v dohledné době nic nezmění, ke stávajícím více jak 30 odbornostem v nich EUC plánuje další rozšiřování zdravotních služeb pro klienty.

Václav Vachta, předseda představensta EUC říká: “Nákupem poliklinik, které začleníme do naší celorepublikové sítě EUC klinik, upevňujeme silné postavení v ambulantní péči. Lékařům i pacientům zde poskytneme zázemí proklientsky orientované zdravotnické skupiny. Naše kliniky jsou vždy postavené na komplexnosti služeb, na organizaci péče a na silném důrazu na prevenci a péči o chronicky nemocné.” 

Transakce již byla schválena ÚOHS. EUC a 2PKP investorská se dohodly, že nebudou uveřejňovat další detaily transakce.


EUC je soukromá síť zdravotnických zařízení. S odhadovaným obratem 2,5 miliard Kč a působením ve všech regionech ČR patří k největším nestátním poskytovatelům zejména ambulantní péče. Je největší poskytovatel zdravotní péče zaměstnavatelům, včetně péče prémiové. Aktivity EUC dělí do 5 sektorů: Kliniky, Nemocnice, Premium, Lékárny a Laboratoře. 1479 zaměstnanců EUC poskytlo v roce 2016 péči celkem 1 140 000 pacientům. Od roku 2011 jsou vlastníkem EUC Tuffieh Funds SICAV plc..