„Týmy chirurgického a gynekologického oddělení, které na dodané laparoskopické věži s novou elektrokoagulací budou nadále operovat, přijaly tuto další modernizaci přístrojového vybavení nemocnice s nadšením a hned v pátek 19. 2. 2016 jsme novou sestavu uvedli do provozu,“ říká primář chirurgického oddělení MUDr. Lukáš Kohoutek.

Věž a elektrokoagulaci světově uznávaného výrobce zdravotnické techniky Wolf v hodnotě 1,5 miliónu Kč dodala firma Hospimed, která s nejvýhodnější cenou vyhrála výběrové řízení.

 „Kromě lékařů operujících na tomto dokonalém a moderním zařízení bude profitovat výrazně i pacient. Jednak pro nízkou operační zátěž a pooperační rekonvalescenci a také z kosmetických důvodů, kdy následkem operace jsou pouze malé jizvy,“ dodává primář Kohoutek.

Na snímcích lékařky chirurgického oddělení MUDr. Plecháčová a MUDr. Karkošková při úvodní instruktáži dodavatele. Předání přístroje přihlíží technický náměstek nemocnice Vladimír Vondráček. Na posledním obrázku je již nová laparoskopická věž v plném provozu při operaci v pondělí 22. února 2016.