EUC se profiluje jako partner pro všechny chronické pacienty v ČR, kteří se snaží mít v rámci veřejného pojištění své zdraví pod kontrolou. EUC již spouští, zatím v pilotní fázi, ucelený program péče o pacienty s prediabetem a Diabetem mellitus II. typu.

Budoucnost léčení chronických nemocí EUC vidí podobně, jako studenti lékařských fakult ve svých esejích: „Většina potenciálních pacientů se dostane k lékařům již v době diagnózy, se kterou již přichází zhoršení pacientova života a také nárůst nákladů. Proto je třeba se nejvíce zaměřit na období, kdy pacienta nic fyzicky netrápí, nevidí důvod se ve svém životě ohlížet na zlepšení jeho životního stylu. Nejrizikovějšími faktory v dnešní době jsou: stres, obezita, nedostatek fyzické aktivity a kouření. To jsou všechno věci, které jsou ovlivnitelné, a kdyby v rámci prevence dokázali ať již lékaři nebo třeba i studenti lékařských fakult poradit s těmito lehce ovlivnitelnými faktory, byl by snížen počet pacientů, ale i velké části nákladů...“ Nebo: „Nadužívání antibiotik a poválečný rozkvět spojený s dostatkem zdrojů vedly v druhé polovině 20. století k tomu, že lidé přestali trpět na nemoci infekční a začaly je sužovat nemoci civilizační, chronické…. Pokud zvolíme správné opatření v podobě řízené péče, budeme schopni zabránit neudržitelnému nárůstu financí na léčení chronických nemocí.“ Studenti lékařských fakult mohou posílat své eseje až do 10. května na adresu pragueihs@advanceinstitute.cz. Ti nejlepší obdrží lístky na konferenci IHS.

Více info: www.pragueihs.eu  

 

Poznámka pro editory:

EUC, dříve Euroclinicum, je soukromá síť zdravotnických zařízení. S obratem 1,9 miliard Kč a rozšiřováním do dalších krajů ČR patří k největším nestátním poskytovatelům zejména ambulantní péče v ČR. Je největší poskytovatel zdravotní péče zaměstnavatelům, včetně péče Prémiové. Aktivity EUC dělí do 6 Sektorů: Kliniky, Nemocnice, Premium, Lékárny, Laboratoře a Videolékárna.  Od roku 2011 je jejím vlastníkem Tuffieh Funds SICAV plc, regulovaný maltským finančním regulátorem v rámci jednotné legislativy EU.