Dluhopisy byly prodány z 48% institucionálním investorům, ze 43% bankovním institucím a z 9% klientům privátního bankovnictví. Budou použity na akviziční rozvoj skupiny a refinancování současných úvěrů.

Milan Zapletal, finanční ředitel EUC a člen představenstva EUC: „Jedná se o první úspěšnou emisi dluhopisů v sektoru zdravotnictví v ČR. I při velmi úsporném nastavení marže na 2% nad referenční sazbou 6M PRIBOR došlo k převisu poptávky nad nabídkou. To je jednoznačným výrazem vysoké důvěry investorů v rozvojový potenciál a stabilitu naší skupiny. Těší nás, že dluhopis bude přijat na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, což dále posílí kredibilitu naší skupiny.”

Vladimír Stehno z České spořitelny, která byla spolu s Komerční bankou hlavním aranžérem této emise : „Od oznámení transakce jsme registrovali silnou poptávku od institucionálních investorů a bank, přeupsaná kniha objednávek umožnila vydat vyšší než původně plánovaný objem emise dluhopisů EUC.“

EUC letos koupila Homolka Premium Care a.s. v Praze, Mamodiagnostické centrum Pardubice s.r.o. a MEPHACENTRUM v Ostravě Porubě.