Celkem 430 delegátů (o polovinu víc než loni) diskutovalo o tématech: akutní péče, ambulantní péče a vhodné modely poskytování, diagnostika, reálné zapojování nových technologií do poskytování péče.

Jan Hůlek, ředitel pro GA a PR: „Přijeli jsme do Londýna vnímat nové trendy a potvrdili jsme si správnost naší zvolené strategie – soustředit se na pacienty, soustavně se věnovat prevenci, chronickým nemocem a začlenit ehealth do obsluhy pacientů i klinické praxe."