Mezi závěry konference lze shrnout:

  • Technologické změny přicházejí rychleji, než řada lidí vnímá a v následujících letech se zmechanizují. Počítače budou nejen pořizovat, ale i interpretovat zdravotní záznamy a poskytovat tak diagnózy. 
  • Aplikace, které pacientům umožňují sledovat a uchovávat jejich zdravotní ukazatele a přímo komunikovat se zdravotním personálem, posílí vazbu na poskytovatele zdravotní péče jako celek na úkor vztahů s jednotlivými lékaři. Pacienti nebudou chtít přemísťovat data z jedné aplikace do druhé.
  • Soukromí poskytovatelé na řadě míst Evropy řeší obdobnou agendu a zdravotní systémy se pomalu srovnávají, dochází v globalizaci i v tomto odvětví.

"Ve vystoupeních přednášejících a panelistů na konferenci stále více slyšíme výrazy jako Digital Health či Telehealth Technologies. Konference nám potvrdila, že v řadě postupů a přístupů jsme v ČR takřka pionýrští, v řadě zemí v Evropě již běží. Trend moderní medicíny je jasný – větší zapojení pacientů do včasné léčby, méně drahých hospitalizací a pronikání moderních technologií do zdravotní péče. To vše v EUC už řadu let prosazujeme," shrnuje své poznatky z konference Jan Hůlek, ředitel pro vnější vztahy EUC.

Více https://hbi2017.healthcarebusinessinternational.com/