Zakládající členové si navzájem konkurují, v ČAPIL je spojuje zájem:

  1. Vytvářet a rozvíjet liberální podmínky pro provoz internetových lékáren v zájmu jejich provozovatelů i pacientů
  2. Prosazovat právní normy umožňující nově také prodej Rx léčiv (léků na recept) přes internet
  3. Transparentnost cen OTC léků (ve volném prodeji) a doplatků na Rx léky jejich zveřejněním na internetu (nejen pro pacienty, ale i pro lékaře)
  4. Chránit práva pacientů na svobodný přístup k lékům a na bezpečnou zdravotní péči.