„Celé setkání se neslo ve velmi příjemném duchu, v krásném prostředí hotelu Ostrov, který je obklopen nádhernou krajinou. Konference má specifický a milý ráz. Přednášky jsou voleny tak, abychom si z každé z nich mohli odnést něco užitečného do praxe. Účastníci si to tedy nejdou jen „odsedět“, nýbrž jsou aktivně nabádáni k diskusi i během přednášek. Řečníci jsou z různých oborů, nejen radiologie, ale také chirurgie, onkologie, patologie, genetiky a dalších, čímž je konference ještě přitažlivější. Všichni se můžeme poučit a zjistit, jaké jsou nuance ostatních specializací. Vzájemné setkávání oborů je velmi důležité, neboť interdisciplinarita nám tolik chybí,“ hodnotí přínosy konference její organizátor a odborný garant, MUDr. Petr Váša, primář RDG oddělení EUC Kliniky Ústí nad Labem, vedoucí lékař radiodiagnostiky EUC a člen předsednictva Asociace mamodiagnostiků ČR.

Více informací o konferenci naleznete na webu http://www.mamoostrov.cz.