Cílem setkání byla prezentace poznatků mladých lékařů týkající se individuálních problému, tzv. kazuistiky, které řešili během své praxe. Setkání se zúčastnilo na čtyřicet účastníků. Mezi přednášejícími byli také zástupci Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), což je největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. Pořadatelství se pro letošní ročník ujala nemocnice ve Frýdlantu.

Pro portál freedlantsko.eu natočila a připravila Tereza Valchová