Ing. Václav Vachta, MBA, generální ředitel a předseda představenstva EUC a.s.

Letošní rok byl pro českou ekonomiku velmi vydařený. Jak hodnotíte uplynulý rok ve vaší firmě?

Rok 2017 byl pro nás ve znamení rozjezdu mnoha důležitých projektů. Zahájili jsme transformaci našich poliklinik, které se přibližují potřebám klientům. Začli jsme v Kladně, kde se klienti mohou již všude objednat, rozšiřujeme ordinační hodiny a mizí nám fronty v čekárnách, ústředním komunikačním bodem se stává recepce. Startujeme projekty v oblasti telemedicíny a péče o chronicky nemocné. Výzmnamně jsme posunuli laboratorní segment, kde dosahujeme meziročního růstu 20%.

Koupili jsme dvě mamodiagnostická centra v Pardubicích, kliniku Homolka Premium Care, v Ostravě velkou polikliniku Mephacentrum a v Praze 4 polikliniky. Pro naše zařízení prémiové péče Canadian Medical jsme získali atraktivní prostory v pražských Jinonicích v areálu Waltrovaka. Dosáhli jsme odhadovaný obrat 2,5 miliard korun. Takže spokojenost.  

 Co se vám v uplynulém roce nejvíce podařilo?

Prodali jsme svůj příběh investorům, kteří zjevně naší stabilitě a rozvojovému potenciálu věří.  V listopadu  jsme vydali emisi pětiletých dluhopisů v celkovém objemu 1,4 miliardy korun, ty byly během 3 hodin prodány  institucionálním investorům,  bankovním institucím a klientům privátního bankovnictví. Byl to první úspěšná emise dluhopisů v sektoru zdravotnictví v ČR. Peníze využijeme také na další akvizice.

Nemělo by se, jak se říká, usnout na vavřínech. Jaké výzvy vás čekají v příštím roce?

Zkusím se dívat dále než jen do příští roku a vyjádřit naši dlouhodobou vizi. Ambulantní kliniky a menší nemocnice dospějí k privatizaci. Politici pochopí, že základ ekonomicky udržitelného kvalitního zdravotnictví tvoří ambulantní péče, promyšlená prevence, péče o chronicky nemocné. Všechno směřuje k větší elektronizaci, sdílení informací napříč zdravotnickými zařízeními, využívá­ní telemedicínských služeb. Pacienti se budou objednávat elektronicky a chroničtí nemocní budou se svým lékařem ve spojení na dálku. V čekárnách nebudou fronty a lékaři budou údaje o svých klientech sdílet, léčba tak bude jednoduší, účinnější a hlavně efektivnější. Za ní rádi přijdou další  klienti EUC. A tuto vizi budou rádi sdílet lékaři pod křídly EUC, největší české ambulantní skupiny.