Přednášející odborníci PharmDr. David Mendl, PharmDr. Jana Doležalová, PharmDr. Michaela Černá z EUC a Mgr. Irena Kiliková přiblížili čtyři kategorie soutěže Lékárník/lékárnice veřejné lékárny, Farmaceutický asistent/asistentka, Celoživotní přínos v oboru farmacie a Můj lékárník/Moje lékárnice (on-line hlasování veřejnosti). 

Zástupci řetězcových, neřetězcových a nemocničních lékáren diskutovali o aktuálním stavu vzdělávání v oboru farmacie, a také o vlastnostech, schopnostech a dovednostech nutných k vykonávání profese lékárníka a farmaceutického asistenta. Řečníci se shodli, že mnoho problémů v systému zůstává neřešených – zejména pak podcenění profese lékárníků i farmaceutických asistentů a složitý úhradový mechanismus. Naše lékárnice Michaela Černá z lékárny EUC Kliniky v Kladně se věnovala důležitosti celoživotního vzdělávání lékárníků: „Farmaceutický obor je jeden z nejrychleji se vyvíjejících. Lékárník a farmaceutický asistent jsou důležití poradci při samoléčení a výstupní kontrola preskripce lékaře. Vzdělaný lékárník poskytne kvalitnější péči a může zvýšit zdravotní gramotnost klientů lékáren. Sama získávám další vědomosti například na kongresech, školících akcích, pomocí e-learningu a odbornými pracemi.“

 

Více o pravidlech soutěže Lékárník roku Zde a na www.zdravi.euro.cz.