EUROCLINICUM provedlo kompletní rekonstrukci oddělení a vybavilo ho nejnovějšími přístroji na rentgenová a ultrazvuková vyšetření. Rentgen nyní dosahuje nižšího záření, které musí pacient podstoupit.  Také zázemí prošlo výraznou rekonstrukcí, poskytne více pohodlí pro pacienty a personál a zároveň zachovává charakter památkově chráněné budovy.

Zkracujeme dobu čekání, nové moderní pracoviště vyšetří více jak dvojnásobný počet pacientů. Zjednodušujeme postup pro pacienty, snímek je ihned elektronicky zaslán ošetřujícímu lékaři do ordinace.