Nově se jeho předsedou stává Václav Vachta. Dalšími členy představenstva jsou Milan Zapletal, Pavel Janda, Jiří Madar a nově jmenovaní jsou Michal Bednář (Medical Director) a Jan Běhounek (Business Developement Director).  

Václav Vachta (41) je absolventem VŠE a letos ukončil MBA stadium na prestižní University of Chicago. Ve vedení EUC (dříve Euroclinicum) pracuje od roku 2009. V roce 2015 převzal řízení EUC Laboratoří, byl odpovědný za integraci řady společností do skupiny EUC. EUC Premium (dříve společnosti Kardie a Medicover) je i díky jeho vedení největší společností na trhu zdravotní péče o zaměstnavatele a individuální klienty.

​Dosavadní předseda představenstva Jan Blaško bude předsedou dozorčí rady EUC a.s.