Jediné, co požaduje, je platba na úhradu ztráty lékařské pohotovostní služby. „Úhrada od toho, kdo si lékařskou pohotovostní službu objednal, je obvyklá a definovaná zákonem. Obce Frýdlantska chtějí tuto službu rozšířit, my tedy chceme za toto rozšíření zaplatit,“ říká Jiří Benedikt, ředitel Nemocnice Frýdlant. Lékařskou pohotovostní službu v nemocnici Frýdlant je EUC připravena dotovat do konce března 2016.

Geneze:

Společnost EUC (tehdy Euroclinicum) koupila Nemocnici Frýdlant s.r.o. v roce 2013 s cílem začlenit ji do své ucelené sítě zdravotnických zařízení a zajistit jí financování a rozvoj.

K 1. září 2015 se rozhodla v rámci interního oddělení převést lůžka akutní péče na péči následnou ošetřovatelskou. Vedla ji k tomu analýza reálných potřeb obyvatel regionu a kapacit nemocnice. S Krajskou nemocnicí Liberec se dohodla, že v případech, kdy bude konkrétní léčba vyžadovat akutní péči, s ní bude Nemocnice Frýdlant spolupracovat. 

Zdeněk Kubr, jednatel Nemocnice Frýdlant, s.r.o. a ředitel Polikliniky Liberec. : „Je výhodnější pro pacienty, nemocnice a celý systém zdravotnictví, když budou pacienti směřováni za akutní péčí do centralizovaných k tomu uzpůsobených pracovišť. Takovou neměla být, není a nechce být  Nemocnice Frýdlant. Z Nemocnice Frýdlant chceme vytvořit kliniku s plánovanými operacemi na špičkové úrovni pro všechny občany nejen z regionu Frýdlantska.“

EUC je připravena se s městem Frýdlant dohodnout na dlouhodobé spolupráci, s čímž souvisí nová nájemní smlouva. Trvá zájem EUC i nadále poskytovat v Nemocnici Frýdlant kvalitní péči.

Poznámka pro editory:

EUC, dříve Euroclinicum, je soukromá síť zdravotnických zařízení. S obratem 1,9 miliard Kč a každoročním rozšiřováním do dalších krajů ČR patří k největším nestátním poskytovatelům zejména ambulantní péče v ČR. Od roku 2011 je jejím vlastníkem Tuffieh Funds SICAV plc, regulovaný maltským finančním regulátorem v rámci jednotné legislativy EU.