Sezónní chřipka každoročně postihuje v České republice velkou část populace. Podzimní období je nejvhodnější pro aplikaci vakcíny Vaxigrip. Vakcinaci lze doporučit všem pacientům, kteří se chtějí účinně chránit před chřipkou.

Očkování pro rizikové skupiny je ze zákona hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění:

  • pojištěnci nad 65 let věku
  • pacienti po splenectomii nebo transplantaci krvetvorných buněk
  • pacientům se závažným chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin
  • osobám v LDN a v domovech pro seniory

Některé zdravotní pojišťovny pro své klienty proplácejí očkování proti chřipce v plné výši.

O aplikaci se informujte u svého ošetřujícího lékaře.