Hlavní typy syndromu spánkové apnoe 

Symptomy spánkové apnoe

Příznaky a symptomy obstrukční a centrální spánkové apnoe se překrývají, takže někdy je typ spánkové apnoe obtížné určit. Mezi nejčastější příznaky obstrukční a centrální spánkové apnoe patří:

Kdy vyhledat lékařskou pomoc 

Poraďte se o svém stavu s lékařem, pokud vy nebo váš partner pozorujete následující: 

Příčiny spánkové apnoe

Obstrukční spánková apnoe vzniká, když se během spánku příliš uvolní svaly v zadní části krku, které podporují měkké tkáně v orální oblasti – měkké patro, čípek, mandle, boční stěny hrdla a jazyk. Relaxace svalů způsobí, že se měkké tkáně zúží nebo uzavřou, čímž se zamezí dýchání. Tělo má nedostatek kyslíku. V plicích se tak vytváří nepříjemný tlak. Mozek cítí, že něco není v pořádku, takže vás krátce probouzí, aby se průchodnost dýchacích cest znova obnovila. Probuzení je obvykle tak krátké, že si ho nepamatujete. Tento vzorec se může opakovat celou noc ve frekvenci až sto mikroprobuzení za hodinu. To narušuje schopnost dosáhnout hlubokých regeneračních fází spánku a způsobuje ranní ospalost. Lidé trpící syndromem spánkové apnoe si přitom vůbec nemusí být vědomi toho, že mají narušené spaní. 

Centrální spánková apnoe je méně běžná forma onemocnění. Nastává, když mozek nevysílá dostatečné signály do dýchacích svalů, což na chvíli způsobí ztrátu dýchacího úsilí. 

Rizikové faktory spánkové apnoe 

Spánková apnoe může postihnout každého, dokonce i děti, některé faktory ale riziko onemocnění zvyšují.

Rizikové faktory u obstrukční spánkové apnoe

Rizikové faktory u centrální spánková apnoe


Komplikace spánkové apnoe 

Spánková apnoe může způsobit další komplikace:

Diagnostika spánkové apnoe

Diagnostikou spánkové apnoe se zabývají spánková centra a spánkové laboratoře, kde specialisté vyhodnotí vaše příznaky a doporučí léčbu. Součástí diagnostiky je sledování dýchání a dalších tělesných funkcí přes noc. Testování může probíhat přímo na pracovišti, a pacient tudíž musí zůstat přes noc ve zdravotnickém zařízení, monitorování ale může probíhat i doma prostřednictvím zapůjčeného přístroje. Lékař také může doporučit další vyšetření na ORL, neurologii či alergologii, aby se upřesnily příčiny onemocnění a navrhla se adekvátní léčba. 

Léčba spánkové apnoe

V lehčích případech může lékař doporučit pouze úpravu životního stylu, např. přestat kouřit či redukovat váhu. Pokud máte alergii, která omezuje dýchání, může být doporučena alergologická léčba. V těžších případech onemocnění jsou k dispozici komplexnější řešení, jejichž základem jsou přístroje, které pacientům pomáhají v noci dýchat. Přístrojů je několik druhů a lékař na základě diagnostiky ve spolupráci s pacientem vybírá optimální variantu. Vzhledem k tomu, že léčba přístrojem vyžaduje spaní se speciální maskou, mohou být počátky terapie lehce nekomfortní, ale většina pacientů si na masku zvykne. V úvahu může připadat i operace.