Mezi nejčastější diagnózy, se kterými se lékaři v plicních ambulancích potkávají, patří astma, chronická plicní obstrukční nemoc, nádorová onemocnění plic, ale také spánková apnoe nebo chrápání. Součástí plicní medicíny v EUC je i ambulantní spánková laboratoř v Plzni.