Radiodiagnostická pracoviště EUC jsou vybavena moderní diagnostickou technikou. Do skupiny EUC patří také síť akreditovaných mamocenter, která je největší v České republice. V počtu zachycených nádorů patří EUC mamocentra mezi republikovou špičku.